10. februar 2007

Skoledagen
I dag er 15 barn fastboende på barnehjemmet og 85 barn kommer hver dag for å gå på skolen.

Ungene våkner kl. 6 om morgenen, vasker seg, rydder og hjelper til i hjemmet. Klokken 7:30 begynner skoledagen, som jeg mener at er ganske streng. Jeg tror at norske elever er enige med meg i det. Det er lite plass til lek, men det kommer også av at de har ingen lekeplass rundt skolen. Ellers er timeplanen slik:

7:30-9:00 - Hjemmelekser (for ungene som bor der)
9:00 Frokost
9:30-12:30 Undervisning (de andre ungene kommer nå)
12:30-13:30 Matpause og avslapning
13:30-16:30 Undervisning
16:30-17:30 Fritid
17:30-18:00 Mat og avslapning
18:00-20:30 Hjemmelekser (de andre går etter hvert)
20:40 Leggetid

På søndager er det ikke skole. Ungene gjør da lekser om formiddagen men har fritid om ettermiddagen.

De to lærerne som bor på skolen er sammen med ungene hele tiden og det virker som de har godt forhold til ungene, de er strenge men blide. Ungene er høflige og har stor respekt for voksne.

Det som forundret meg mest er kvaliteten på undervisningen. Den går mye på å lære utenat, men det er tatt utgangspunkt i hver enkelt elev. Mangel på skolemateriale setter også sine grenser.

Ingen kommentarer: