27. februar 2012

SportsdagDet var sportsdag på skolen og alle klassetrinn deltog, gutten for seg og jenter for seg. Det ble også delt ut premier.