18. juli 2007

Hjertelig takk !!!

Vi har fått E-post fra Radhakrishna hvor han takker hjertelig for pengene til å kjøpe datamaskiner.
Han skal straks sette i gang med å få maskinene og internettilkopling.
Han sier at med hjelp fra giverne klarer de å drive skolen på en god måte.
Han sier faktisk at de ikke kunne drive skolehjemmet uten hjelp fra oss.

Vi har et stort ansvar nå og det er bare å stå på.