11. februar 2007

Bidrag

Under mitt besøk til skolehjemmet i januar ble det bestemt at jeg skulle være representant for skolehjemmet i Norge.

Du kan støtte skolehjemmet ved å tegne et sponsorat eller ved å gi bidrag. Ta kontakt med meg på: sigrun.thorarinsdottir@gmail.com. Bidrag kan betales inn på konto 3250 23 83530 i sr-bank.

Alle bidrag går 100% til ungene. Alt som kommer inn på kontoen sendes til hovedkoordinatoren i Danmark: Flemming Riis Sørensen, statsautorisert revisor. Han jobber gratis for skolehjemmet og det samme gjør jeg; ingenting går til administrasjon, vi betaler selv for konvolutter, frimerker og andre utgifter som vi måtte ha.

Flemming reiser regelmessig til India av egne grunner og da besøker han skolehjemmet, gjennomgår tingene, lager situasjonsrapport og reviderer regnskapet. Fram til nå har alt vært i orden, skolehjemmet er drevet på en god og ansvarlig måte.

Det vil være åpent for alle sponsorer å se utskrift av kontoen. Hvis du ønsker å være anonym må du gi beskjed om det.

Ingen kommentarer: