14. mars 2008

Yogananda og Sasikala


Radhakrishna driver Skolehjemmet, styrer økonomien og ser etter at alt er i orden. Har får ikke lønn for det men har sine inntekter av andre jobber.
Hans bror, Yogananda, er vaktmester på skolen. Han tar ikke lønn for det heller men har sine inntekter av en annen jobb.
Yoganandas kone, Sasikala, er rektor og lærer på skolen. Hun er utdannet lærer og hun får lønn for sitt arbeid. Sasikala og Yogananda bor på Skolehjemmet og deres datter går på skolen.

Ingen kommentarer: