4. november 2007

Møbler i klasserom.De eldste elevene trenger ikke lenger å sitte på golvet hele dagen.
3 av 6 klasserom er blitt møblert med pulter og benker.
Det blir lettere for de store barna å gjøre oppgavene sine når de kan sitte med en pult.

Ingen kommentarer: