8. februar 2007

Historien


Idéen om å starte et barnehjem i Puttaparthi i Sør-India ble til i juli 1999.
Grunnen var at mange turister som reiste til India besøkte barnehjem og støttet dem med klær og penger. Etter hvert fant de ut at klærne ofte ble solgt og at pengene flere ganger ble brukt til private formål av ledelsen. Dette var en frustrerende situasjon og det ble diskutert meget om det ikke kunne gjøres på en annen måte.

Radhakrishna, en lærer i Puttaparthi, hadde sammen med sin familie en tomt som de gjerne ville donere hvis andre kunne samle penger til bygningen. Etter 2 år og mange problemer sto bygget klart til innvielse i juli 2001.

Det koster å drive et skolehjem og det er der vi kommer inn.

Det ble bestemt helt fra begynnelsen at alle bidrag skulle gå 100% til barna, ingenting går til administrasjon.

Prasanthi English Medium School er et kombinert barnehjem og skole. Her er det plass til 200 barn, hvorav 100 kan være fastboende - fortrinnsvis foreldreløse barn. 100 barn kan komme på skolen hver dag - de har kun mor eller far og de har et hjem, men fattigdommen er så stor at det ellers hadde vært umulig for dem å gå på skole

All undervisning foregår på engelsk og den er på høyt nivå for å gi ungene de beste mulighetene når skoletiden er over. Utdannete lærere er ansatt og en kokk.

Radhakrishna og flere av hans familiemedlemmer jobber på og for skolehjemmet på dugnad. Radhakrishna er rektor på skolen og driver barnehjemmet. Yogananda, hans bror, er vaktmester og overnatter på hjemmet (sammen med sin kone og datter) for å ha tilsyn med ungene. Mor til Radhakrishna og søster hjelper også til etter behov. Radhakrishna og Yogananda har jobber andre plasser som de får lønn for.

Det som jeg synes er fint er at det er en Inder som driver skolehjemmet. Han kjenner forholdene og er i tillegg utdannet lærer.
Han vet bedre enn oss hva som er best for barna. Men han og skolehjemmet trenger økonomisk støtte.

Ingen kommentarer: