12. februar 2007

Fadderskap

Skolehjemmet har plass til flere fastboende barn. Vi trenger flere faddere for å få det til.

Fadderskap koster 200 kr. i måneden eller 2400 kr. i året og det dekker mat, klær og skolebøker.
Lærerlønn, vedlikehold og andre ting i forbindelse med bedriften regnes med å fås inn i form av engangsbidrag fra folk som vil støtte prosjektet.

Fadderskap betyr at du betaler kostnad for et barn og du får et barn å forholde deg til. Pengene går til skolehjemmet og ikke direkte til barnet.
Hvis noen av en eller annen grunn er nødt til å slutte med fadderskap, blir barnet videre på hjemmet og vi prøver å få ny fadder for det.
Det er ikke fritt å sende gaver og slikt direkte til barnet, det kommer jeg til å samordne. Dette er fordi at vi ikke kan forskjellsbehandle ungene. Det skaper problemer hvis noen får mange gaver og andre ingen.

Ta kontakt hvis du ønsker å bli fadder.

Ingen kommentarer: